grudnia 23

Życzenia Świątecznie

Posted by admin on grudnia 23 2016

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.

Składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

Winter_wallpapers_169

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce

grudnia 23

Wigilijka 2016

Posted by admin on grudnia 23 2016

16 grudnia br. w restauracji hotelu „Tycjan” w Milówce już po raz kolejny odbył się „Opłatek Wigilijny”. Spotkanie dedykowane było osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz rodzinom, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami. Dzięki hojności sponsorów to już trzecie takie spotkanie, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Zespołem Charytatywnym, działającym przy parafii WNMP w Milówce. Na początku spotkania życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym złożył kierownik GOPS, Przewodniczący Rady Gminy Milówka oraz Proboszcz Parafii. Następnie proboszcz – ks. Stanisław Lubaszka został poproszony o modlitwę i pobłogosławienie opłatków, po których miało miejsce tradycyjne dzielenie się i składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych, po których nastąpiła kolacja wigilijna. Kuchnia restauracji hotelu „Tycjan” przygotowała na tę okoliczność wyśmienity barszcz czerwony z uszkami i pyszną rybę z dodatkami. Na deser podano lody z gorącymi malinami i smaczne ciasta, przygotowane przez Panie z Zespołu Charytatywnego. W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Milówka – Pan Krzysztof Kamiński, przedstawiciele Zespołu Charytatywnego, pracownicy socjalni, asystent rodzin oraz kierownik GOPS. Spotkanie umilił koncert kolęd, w wykonaniu utalentowanych muzycznie góralek.

Po zakończeniu „Opłatka Wigilijnego” uczestnicy spotkania otrzymali świąteczne paczki. Mamy nadzieję, że tę wspaniałą świąteczną atmosferę każdy z obecnych zabrał do swojego domu.

Dziękujmy bardzo wszystkim sponsorom i osobom zaangażowanym za pomoc w organizacji „Opłatka Wigilijnego”.

Dzięki zaoferowanej przez Państwa pomocy i zaangażowaniu, inicjatywa zorganizowania „Opłatka Wigilijnego” dla najbardziej potrzebujących, osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które na co dzień borykają się z różnymi trudnościami z terenu Gminy Milówka, istnieje od kilku lat i może się dalej rozwijać.

Pomoc, którą Państwo udzielają, jest dowodem na istnienie ludzi dobrej woli, na których zawsze można polegać.

Szanowni Państwo wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w 2016 roku.

Małgorzata Baranowska

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Milówce

marca 18

Rodzina 500 +

Posted by admin on marca 18 2016

Program “Rodzina  500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla jedynaka. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka.

Dodatkowe informacje TUTAJ

500 plus

grudnia 28

Opłatek 2015

Posted by admin on grudnia 28 2015

„Opłatek wigilijny”

Święta są szczególnie trudnym okresem dla osób samotnych, cierpiących niedostatek, dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce, wspólnie z Zespołem Charytatywnym, działającym przy Parafii w Milówce, w dniu 18 grudnia 2015r. zorganizował dla osób samotnych, niepełnosprawnych i  matek z dziećmi „Opłatek wigilijny” w restauracji “Tycjan” w Milówce.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy chętnie włączyli się w naszą   świąteczną akcję. To dzięki ich wparciu,  to spotkanie mogło się odbyć.

„Opłatku wigilijnym”, wzięło udział około 70 osób. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały tradycyjne potrawy wigilijne oraz paczki świąteczne.

listopada 20

Posted by admin on listopada 20 2015

kwiatki

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję  do wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Kierownik GOPS

Małgorzata Baranowska

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję  do wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Kierownik GOPS

Małgorzata Baranowska

listopada 17

Zarządzenie

Posted by admin on listopada 17 2015

Zarzadzenie

kwietnia 27

„Opłatek wigilijny”

Posted by admin on kwietnia 27 2015

„Opłatek wigilijny”

Święta są szczególnie trudnym okresem dla osób samotnych, cierpiących niedostatek, dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce, wspólnie z Zespołem Charytatywnym, działającym przy Parafii w Milówce, w dniu 19 grudnia 2014r. zorganizował dla osób samotnych, niepełnosprawnych i  matek z dziećmi „Opłatek wigilijny” w restauracji “Tycjan” w Milówce.

Na początku  Wójt Gminy Milówka, Robert Piętka, złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania, a następnie ks. Prałat, Józef Nędza,  pobłogosławił opłatek i uczestników Wigilii. Nadszedł czas łamania opłatkiem i świątecznych życzeń każdy odwzajemniał się, jak potrafił najlepiej – uśmiechem, dobrym słowem, ciepłym gestem. Najważniejsza była wyjątkowa atmosfera, jaką udało się nam wspólnie stworzyć.

Ci, którzy przyszli, nie kryli wzruszenia. – Czujemy się tak, jak w rodzinie, zaproszeni  na to spotkanie wigilijne. Wiele  osób chciałoby pobyć w tak pięknym miejscu i miłej atmosferze,            a nie w samotnościSama radość, to iść do ludzi, ucieszyć się, porozmawiać, żeby tę pustkę wypełnić – mówili.

Dla niektórych  uczestników była to jedyna w tym roku Wigilia.  Część z  nich ze łzami               w oczach podkreślała, że dzisiejsze spotkanie było dla nich najszczęśliwszym momentem               w tym roku.

Wspaniała atmosfera przygotowań i samego spotkania potwierdza, jak ważne jest wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej z innymi Instytucjami, Przedsiębiorcami, Organizacjami i wszystkimi, którym leży na sercu dobro innych.

Bez naszego wspólnego zaangażowania pewnie nie byłoby tych wszystkich uśmiechów, które  pojawiły się na twarzach dzieci, ich matek i osób samotnych, co utwierdza nas                                w przekonaniu, że warto poświęcać czas i angażować siły dla takich chwil.

W tym miejscu należy podziękować Darczyńcom, którzy chętnie włączyli się w naszą   świąteczną akcję. To dzięki ich wparciu,  to spotkanie mogło się odbyć.

W „Opłatku wigilijnym”, wzięło udział około 50 osób. Dla uczestników spotkania przygotowane zostały tradycyjne potrawy wigilijne oraz paczki świąteczne.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

lutego 11

Bezpłatna pomoc prawna

Posted by admin on lutego 11 2015

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem udziela

bezpłatnej pomocy prawnej oraz psychologicznej

w formie osobistej, telefonicznej i e-mailowej.

tel. 33 498 69 48

e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl

Porady udzielane są w następujących miejscowościach:

- Bielsko-Biała

- Żywiec

- Czechowice-Dziedzice

- Pszczyna

- Sosnowiec

- Siemianowice Śląskie

Więcej informacji na stronie internetowej www.bk-europe.pl

Zadanie współfinansowane ze środków projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

listopada 18

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Posted by admin on listopada 18 2014

bukiet-z-21-roz-mila-kwiaciarnia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce, najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Małgorzata Baranowska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce

września 16

Karta dużej rodziny

Posted by admin on września 16 2014

Karta dużej rodziny

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, został przyjęty 27 maja przez Radę Ministrów.

Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Lista podmiotów, które deklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym została przedstawiona na stronach: www.rodzina.gov.pl, www.mpips.gov.pl
i www.empatia.mpips.gov.pl.

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny” można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Milówce przy ul. Jana Kazimierza 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY PRZYSŁUGUJE RODZINOM WIELODZIETNYM, W KTÓREJ RODZIC (rodzice) LUB MAŁŻONEK RODZICA MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI.


DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ:

 • rodzice oraz małżonek rodzica – na czas nieokreślony;

 • dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 • dziecko powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 • dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 • dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub

 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

  W przypadku osób, powyżej 18 roku życia kontynuujących naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

  DOKUMENTY DO WGLĄDU NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH MA NA CELU:

1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej

2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej

3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej

4. Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych

Older Entries »