Archive for wrzesień 16th, 2014

września 16

Karta dużej rodziny

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej, został przyjęty 27 maja przez Radę Ministrów.
Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.
Lista podmiotów, które deklarują przyznanie ulg rodzinom wielodzietnym została przedstawiona na stronach: www.rodzina.gov.pl, www.mpips.gov.pl
i www.empatia.mpips.gov.pl.

Wnioski o wydanie ogólnopolskiej [...]