Archive for listopad, 2014

listopada 18

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce, najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Małgorzata Baranowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milówce