Archive for lipiec 12th, 2017

lipca 12

STOP PRZEMOCY W GMINIE MILÓWKA

STOP PRZEMOCY W GMINIE MILÓWKA
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie”
PUNKT PROFILAKTYKI I POMOCY RODZINIE W MILÓWCE
PORADNICTWO PRAWNE
środa godz. 16.00 – 18.00
KONSULTACJE PRACOWNIKA SOCJALNEGO – PORADNICTWO DLA OSÓB
UWIKŁANYCH W PRZEMOC
poniedziałek godz. 15.00 -17.00
ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE
piątek godz. 11.00 – 15.00
W celu skorzystania z w/w [...]