Kadra

Kierownik:
Małgorzata Baranowska

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:
Kinga Baron
Joanna Kąkol
Agnieszka Kąkol

Pracownicy socjalni:
Beata Kowalczyk
Katarzyna Nowak
Agnieszka Kolarzyk
Anna Zawada
Agnieszka Szczepanik

Pracownik d.s. administracyjnych:
Magdalena Hytroś

Główny Księgowy:
Justyna Zarzecka

Koordynator EFS:
Wioletta Grzyb

Comments are closed.