Oswiadczenie czlonka rodziny o wysokosci dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu, ktory zostal uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy

Oswiadczenie czlonka rodziny o wysokosci dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu, ktory zostal uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy

Comments are closed.