Informacja o projekcie.

Od 1 stycznia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce rozpoczął realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Razem w lepszą Przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano bezpłatne szkolenia o charakterze edukacyjnym i  zawodowym oraz płatne staże.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zakwalifikowanych do III profilu pomocy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami socjalnymi GOSP w Milówce

Numer kontaktowy:

tel. 33 8637 767, 8637 190 wew. 30 lub 28

Comments are closed.