Zapytania cenowe

Zapytanie cenowe na Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej (marzec – grudzień 2017 r.)

Formularz ofertowy

Protokół z wyboru oferty.

________________________________________________________________________

Zaproszenie na złożenie oferty na szkolenie zawodowe pn „Konserwator gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych”

Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, Wykaz doświadczenia

Zawiadomienie o wyborze oferty
——————————————————————————————

Zaproszenie na złożenie oferty na szkolenia zawodowe realizowane w 2017 r.

Formularz ofertowy, Oświadczenie Wykonawcy, Wykaz doświadczenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

________________________________________________________

Zaproszenie na złożenie oferty na szkolenia zawodowe realizowane w 2016 r.

Protokół z wyboru oferty na szkolenia zawodowe realizowane w 2016 r.

_______________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie punktu poradnictwa prawnego.

Protokół z wyboru oferty na prowadzenie punktu poradnictwa prawnego.

_______________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację warsztatów i indywidualnych konsultacji w latach  2016 – 2017

Protokół z wyboru oferty na organizację warsztatów i indywidualnych konsultacji w latach 2016-2017

_________________________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Milówka.

Protokół z wyboru Lidera aktywizacji społeczno-zawodowej

_______________________________________________

Comments are closed.